Sử dụng địa chỉ tuyệt đối địa chỉ tương đối trong excel

SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ TUYỆT ĐỐI ĐỊA CHỈ TƯƠNG ĐỐI TRONG EXCEL

Trong bài viết này, mình sẽ nói qua địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong excel. Phần nửa là cách ẩn (hide) và hiện (unhide) dòng và cột trong excel. Cụ thể bạn xem video phía dưới.

1 – Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong excel

Địa chỉ tuyệt đối được viết có dấu $ phía trước. Ví dụ: $B$5. Địa chỉ tuyệt đối sẽ không bị thay đổi khi bạn drag copy công thức.

Khác với địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ tương đối sẽ bị thay đổi khi bạn drag copy công thức. (vi dụ: B5)

Địa chỉ hỗn hợp: bao gồm tuyệt đối và tương đối, ví dụ: B$5.

Tóm lại tùy theo yêu cầu của bài toán thực tế, bạn sẽ sử dụng cả 3 loại trên.

2 – Ẩn và hiện các dòng và cột trong excel

Để ẩn các dòng hoặc các cột bạn chọn dòng và cột tương ứng. Bạn click chuột phải –> Hide

Để hiện lại: bạn chọn phạm vi có dòng hoặc cột bị ẩn. Bạn click chuột phải –> Unhide.

Video hướng dẫn.

Từ khóa: excel, học excel, tự học excel.