Giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 25 ttmt xem tranh Bác Hồ đi công tác

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 25

Thường thức mĩ thuật

XEM TRANH BÁC HỒ ĐI CÔNG TÁC

Giaoan.link chia sẻ giáo án lớp 5 bài 25 – TTMT xem tranh Bác Hồ đi công tác. Mời các bạn tham khảo.

I- MỤC TIÊU:

– HS hiểu nội dung bức tranh qua bố cục hình ảnh, màu sắc.

– HS một số thông tin sơ lược về hạ sĩ Nguyễn Thụ

– HS cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh.

II- CHUẨN BỊ:

GV: – SGK, SGV.

– Một số tranh vẽ về Bác của các hoạ sĩ.

HS: – SGK, sưu tầm tranh ảnh về Bác Hồ.

Xem giáo án online
 Tải giáo án