Giáo án mỹ thuật lớp 4 bài 33 vui chơi trong mùa hè

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 4 BÀI 33

Đề tài vui chơi trong mùa hè

I/ MỤC TIÊU:
– HS hiểu nội dung đề tài về mùa hè.
– HS biết cách vẽ tranh đề tài vui chơi trong mùa hè.
– Vẽ được tranh một hoạt động vui chơi trong mùa hè.
– HS yêu thích các hoạt động trong mùa hè.
II/ CHUẨN BỊ:
– Giáo viên: SGK, SGV, hình gợi ý cách vẽ tranh.
– Học sinh: SGK, vở thực hành, bút chì, màu vẽ, giấy màu, hồ.

Xem giáo án online
Tải giáo án

Nội dung từ khóa: giáo án điện tử, mỹ thuật lớp 4, giáo án điện tử lớp 4.