Đề thi và đáp án môn toán kỳ thi thpt quốc gia 2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

Hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2018, buổi sáng các thí sinh bắt đầu thi môn ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút) – môn đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (thpt quốc gia 2018).

Chiều nay lúc 14h20, các em thí sinh tiếp tục thi môn toán. Giaoan.link sẽ cập nhật ngay khi các em kết thúc giờ thi. Mời các bạn theo dõi Đề và đáp án môn toán kỳ thi thpt quốc gia 2018.

1- Đề và đáp án môn toán thpt quốc gia 2018 – Mã đề 124

Gợi ý đáp án đề toán mã 124

Gợi ý đáp án đề toán mã 101

Gợi ý đáp án đề toán mã 102

Gợi ý đáp án đề toán mã 103

Gợi ý đáp án đề toán mã 104

Gợi ý đáp án đề toán mã 105

Gợi ý đáp án đề toán mã 106

Gợi ý đáp án đề toán mã 107

Gợi ý đáp án đề toán mã 108

Gợi ý đáp án đề toán mã 109

Gợi ý đáp án đề toán mã 110

Gợi ý đáp án đề toán mã 111

Gợi ý đáp án đề toán mã 112

Gợi ý đáp án đề toán mã 113

Gợi ý đáp án đề toán mã 114

Gợi ý đáp án đề toán mã 115

Gợi ý đáp án đề toán mã 116

Gợi ý đáp án đề toán mã 117

Gợi ý đáp án đề toán mã 118

Gợi ý đáp án đề toán mã 119

Gợi ý đáp án đề toán mã 120

 

Gợi ý đáp án đề toán mã 121

Gợi ý đáp án đề toán mã 122

Gợi ý đáp án đề toán mã 123

Đáp án nguồn: http://vietnamnet.vn

LỊCH THI THPT QUỐC GIA 2018 – BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÍNH THỨC