Giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 26 kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 26

TẬP KẺ KIỂU CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM

I- MỤC TIÊU:

– HS nắm được cách sắp xếp dòng chữ thế nào là hợp lý.

– HS biết cách kẻ và kẻ được dòng chữ đúng kiểu.

– HS cảm nhận được vẽ đẹp của kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm…

II- CHUẨN BỊ:

GV: – Một số dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm đẹp và chưa đẹp…

HS: – Giấy hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, thước kẻ, màu…

Xem giáo án online
Tải giáo án về

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 5, giáo án mĩ thuật 5, mỹ thuật 5 bài 26.