Bài tập tin học lớp 12

BÀI TẬP TIN HỌC LỚP 12

Giaoan.link  chia sẻ cùng các em học sinh và thầy cô bài tập tin học lớp 12. Tài liệu gồm các bài tập về MS WORD. Khi thực hiện xong các bài tập này, các em sẽ nắm vững tất cả các kiến thức cơ bản (văn phòng) của trình soạn thảo văn bản MS Word – Soạn thảo văn bản, chèn hình, định dạng, kẻ table, format font…

Các em và thầy cô xem nhiều bài hướng dẫn về word, excel, powerpoint tại đây.

Hình ảnh PNG trang trí

Xem online bài tập tin học
Tải về máy
BÀI TẬP WORD SỐ 1
*
* *
1. Các thao tác về thước:
 Bật/tắt thước: View/Ruler.
 Chọn đơn vị đo thước là Centimeters nếu đơn vị đo trên thước là Inches, chọn đơn vị đo trên thước là Inches nếu đơn vị đo trên thước là Centimeters:
Tools Options General Measurement unitsCentimeters/Inches
2. Thanh công cụ:
 Chọn ViewToolbars sau đó tắt tất cả các thanh công cụ đang mở
 Chọn ViewToolbars sau đó mở 3 thanh công cụ: Standard, Formatting và Drawing.
 Dùng chuột “kéo” thanh Drawing đặt ở cạnh trái cửa sổ, kéo thanh Drawing về chỗ cũ.
3. Nhập vào đoạn thơ sau:ÁO TRẮNG
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa xóa quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả trường xưa nóc giáo đường
Mười năm cũ em còn đi học
Áo trắng điểm tô đời nữ sinh
Hoa tím cài duyên lên áo trắng
Em là cô gái tuổi băng trinh
Trường anh ngó mặt giáo đường
Gác chuông thương nhớ lầu chuông
Buồn bã thay chuông nhạc đạo
Rộn rã thay chuông nhà trường
Lần nữa anh ghiền nghe tiếng chuông
Làm thơ sầu muộn dệt tình thương
Để nghe khe khẻ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường
Mỗi lần tan lễ chuông ngừng đỗ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ em cầu kinh nho nhỏ
Ngại ngùng anh đứng lại không đi
Sau mười năm lẻ anh thôi học
Nứt nở chuông đường buổi biệt ly
Rộn rã từng hồi chuông xóm đạo
Tiển nàng áo trắng bước vu quy.

4. Mở tập tin AOTRANG.DOC trong thư mục gốc ổ đĩa hiện hành và định dạng lại như sau:
ÁO TRẮNG
Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa xóa quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả trường xưa nóc giáo đường

Mười năm cũ em còn đi học
Áo trắng điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên lên áo tím
Em là cô gái tuổi băng trinh

Trường anh ngó mặt giáo đường
Gác chuông thương nhớ lầu chuông
Buồn bã thay chuông nhạc đạo
Rộn rã thay chuông nhà trường

Lần nữa anh ghiền nghe tiếng chuông
Làm thơ sầu muộn dệt tình thương
Để nghe khe khẻ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường

Mỗi lần tan lễ chuông ngừng đỗ
Hai bóng cùng đi một lối về
Ọ lệ em cầu kinh nho nhỏ
Ngại ngùng anh đứng lại không đi
Sau möôøi naêm leû anh thoâi hoïc
Nöùc nôû chuoâng ñöôøng buoåi bieät ly
Roän raõ töøng hoài chuoâng xoùm ñaïo
Tieãn naøng aùo traéng böôùc vu quy..
Yêu cầu:
 Dùng lệnh FileSave as… để ghi lại tập tin AOTRANG.DOC vào thư mục gốc đĩa với tên THO_TINH.DOC.
 Dùng lệnh FileOpen… để mở tập tin AOTRANG.DOC (hiện tại có hai tập tin đang mở).
 Chọn lệnh Window sau đó chọn tập tin THO_TINH.DOC
 Ấn phím Ctrl_F6 để chuyển đến tập tin AOTRANG.DOC
 Mở tập tin mới: FileNew hoặc ấn Ctrl_N.
 Dùng lệnh EditCopy (Ctrl_C) và EditPaste (Ctrl_V) để sao chép và dán nội dung của tập tin AOTRANG.DOC và THO_TINH.DOC vào tập tin mới này.
 Lưu tập tin mới vào đĩa với tên QUEHUONG.DOC
 Đóng các tập tin đang mở.
5. Tạo tập tin mới với nội dung và định dạng như sau:
Cho hàm số: f(x) = ax2 + 3mx +2 với m là tham số
– Tìm miền xác định của hàm số.
– Tìm nghiệm x1, x2 khi m = 1
– Thời gian 30 phút.
Lưu nội dung tập tin vào ổ đĩa đĩa hiện hành với tên TOANHOC.DOC.

Từ khóa tìm nội dung: Bài tập tin học lớp 12, luyện thi tin học.