Giáo án kỹ năng sống lớp 5 cả năm

GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 5

Mời các bạn cùng tham khảo tập giáo án kỹ năng sống lớp 5 cả năm. Các bạn cùng tham khảo trong công tác giảng dạy nhé.

Các bạn xem giáo án các môn lớp 5

Mẫu bìa giáo án đẹp

Slide powerpoint mẫu đẹp

Xem giáo án online
Tải giáo án
BÀI 1: TỔ CHỨC, SẮP XẾP CÔNG VIỆC HỢP LÍ
I. Mục tiêu:
– Tạo dựng được thói quen tổ chức, sắp xếp công việc hợp lí.
II. Chuẩn bị:
– GV: SGK, bảng phụ.
– HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Kiểm tra: Kiểm sĩ số
2. Bài mới:
– GTB, ghi tựa bài
*Hoạt động 1: Chuyện của Nam.
– GV cho HS mở SGK đọc nhẩm câu chuyện Chuyện của Nam.
– GV đọc câu chuyện.
– Cho HS đọc câu chuyện.
*Hoạt động 2: Trải nghiệm
Bài tập 1: Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
– GV chia nhóm
– GV giao việc cho các nhóm
+ Qua câu chuyện trên, các em thấy Nam đã sắp xếp công việc hợp lí chưa?
+ Nam cần làm gì để có thể vừa học được bài vừa đi đá bong với các bạn?
– Cho các nhóm thảo luận.
– Cho HS phát biểu.
– GV nhận xét
* Liên hệ: Qua câu chuyện trên em rút ra điều gì?
Bài tập 2: Em cùng các bạn trong tổ thảo luận xem những việc nào dưới đây là: phải làm, nên làm, không làm cũng được
– GVHD HS làm bài.
– Cho HS làm bài vào SGK.
– Cho HS phát biểu.
– GV nhận xétBài tập 3: Liệt kê công việc phải làm trong ngày của em.
– GV HD HS làm bài vào SGK.
– Cho HS làm bài vào SGK.
– Cho HS trình bày.
– GV nhận xét ý kiến của HS.
Bài tập 4: Đánh dấu X vào (ô vuông) ở những ý em cho là đúng.
– Cho HS làm cá nhân.
– GV lắng nghe, nhận xét.

* Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
GDKNS: Có thói quen tổ chức, sắp xếp công việc hợp lí.
– Thực hành điều em đã học.

– HS nhắc lại

– Cả lớp

– HS lắng nghe
– 1, 2 HS đọc

– 2 HS nêuYC

– Nhóm 6
– Các nhóm nghe

– Các nhóm TL
– Đại diện nhóm phát biểu

– HS nêu tiếp nối

– HS đọc YC

– Cả lớp lắng nghe.
– HS làm vào SGK.
– Vài HS nêu: Phải làm: học bài, chuẩn bị dụng cụ học tập, …. Nên làm: quan tâm chăm sóc ông bà, dọn dẹp nhà cửa,…. Không làm cũng được: chơi game, ăn quà vặt, đá bóng,…
– HS nêu YC.

– HS nghe
– HS làm vào SGK
– HS trình bày
– HS lắng nghe

– 2 HS nêuYC
– Cả lớp
– HS trình bày: công việc quan trọng làm trước

– HS nghe

Tìm nội dung bằng từ khóa: giáo án điện tử lớp 4, giáo án kỹ năng sống.