Giáo án hóa học lớp 8 cả năm

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8 CẢ NĂM

Với hình thức soạn thảo khá tỉ mỹ. Giaoan.link mời các bạn tham khảo tập giáo án hóa học lớp 8 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Các bạn xem giáo án các môn khác lớp 8

Mẫu bìa giáo án đẹp

Slide powerpoint đẹp

Xem giáo án online
Tải giáo án
Tiết 1 : MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌCA. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+ Giúp HS biết Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi chất và ứng dụng.
+ Vai trò quan trọng của Hóa học.
+ Phương pháp học tốt môn Hóa học.
2. Kĩ năng:
+ Rèn luyện kĩ năng biết làm thí nghiệm, biết quan sát.
+ Rèn luyện phương pháp tư duy logic, óc suy luận sáng tạo.
+ Làm việc tập thể.
3. Giáo dục: Có hứng thú say mê học tập, ham thích đọc sách. Nghiêm túc ghi chép các hiện tượng quan sát thí nghiệm.
B. PHƯƠNG PHÁP:
– Thuyết trình, hỏi đáp, quan sát, hoạt động nhóm.
C. CHUẨN BỊ CỦA GV- HS:
1. GV : Chuẩn bị làm các thí nghiệm:
+ dung dịch NaOH + dung dịch CuSO4 .
+ dung dịch HCl + Fe
2. HS : Xem trước nội dung thí nghiệm của bài 1, tìm một số đồ vật, sản phẩm của Hóa học…
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề:
Hoá học là một môn học hấp dẫn nhưng rất mới lạ. Để tìm hiểu về hoá học thì chúng ta cùng nghiên cứu hoá học là gì?
2.Phát triển bài.Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1:Hoá học là gì?
– Gv: làm thí nghiệm: Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch CuSO4.
-Học sinh quan sát màu sắc dung dịch trước phản ứng và sau khi phản ứng xảy ra.Nhận xét hiện tượng.
– Gv: cho học sinh làm thí nghiệm thả đinh sắt vào dung dịch HCl.
-Học sinh quan sát hiện tượng rút ra nhận xét.

-Hs: Em hãy rút ra nhận xét về 2 thí nghiệm trên ?
-Hoặc vd: Đốt cháy đường thành than…
– Gv: Từ 2 TN trên, em hiểu Hoá học là gì ?

Hoạt động 2: Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống chúng ta?

– Hs: đọc 3 câu hỏi trong sgk trang 4.

– Học sinh thảo luận nhóm cho ví dụ .

– Gv: Hoá học có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống.

-Khi sản xuất hoá chất và sử dụng hoá chất có cần lưu ý vấn đề gì ?

Hoạt động III: Cần phải làm gì để học tốt môn Hóa học?

– Hs: Đọc thông tin sgk.

– Gv: tổ chức cho HS thảo luận.

– Gv: Khi học tập hoá học các em cần chú ý thực hiện những hoạt động gì ?

– Gv: Để học tập tốt môn hoá học cần áp dụng những phương pháp nào ?

I. Hoá học là gì?
1. Thí nghiệm:
a) TN 1: 1ml dung dịch CuSO4 + 1ml dung dịch NaOH
b) TN 2: Cho 1 đinh sắt cạo sạch + 1ml dung dịch NaOH.

2. Quan sát:
a) TN 1: dung dịch CuSO4 xanh bị nhạt màu, có một chất mới không tan trong nước.
b) TN 2: Có bọt khí từ dung dịch HCl bay lên.
3. Nhận xét: Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi chất và ứng dụng của chúng.

II. Hóa học có vai trò như thế nào trong cuộc sống chúng ta?
1. Ví dụ:
– Xoong nồi, cuốc, dây điện.
– Phân bón, thuốc trừ sâu.
– Bút, thước, eke, thuốc.
2. Nhận xét:
– chế tạo vật dụng trong gia đình, phục vụ học tập, chữa bệnh.
– Phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp.
– Các chất thải, sản phẩm của hoá học vẫn độc hại nên cần hạn chế tác hại đến môi trường.
3. Kết luận:
Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
III. Cần phải làm gì để học tốt môn Hóa học?
1. Các hoạt động cần chú ý khi học môn Hóa học:
+ Thu thập tìm kiếm kiến thức.
+ Xử lí thông tin.
+ Vận dụng.
+ Ghi nhớ.
2. Phương pháp học tập tốt môn hoá:
* Học tốt môn Hóa học là nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức đã học .
* Để học tốt môn hoá cần:
+ làm và quan sát thí nghiệm tốt.
+ có hứng thú, say mê, rèn luyện tư duy.
+ phải nhớ có chọn lọc.
+ phải đọc thêm sách.
IV. Củng cố:
Cho học sinh nhắc lại các nột dung cơ bản của bài:
+ Hoá học là gì?
+ Vài trò của Hóa học.
+ Làm gì để học tốt môn Hóa học?
V. Dặn dò :
Xem trước bài 1 của chương I và trả lời các câu hỏi sau: Chất có ở đâu? Việc tìm hiểu chất có lợi gì cho chúng ta?
Bài tập về nhà: 1, 2, 3 SGK

VI. Rút kinh nghiệm

Từ khóa tìm nội dung này: giáo án điện tử lớp 8, giáo án hóa học lớp 8.