Sách học lập trình Arduino

Ebook học lập trình arduino nhanh

Arduino là một board mạch vi xử lý, nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với nhau hoặc với môi trường được thuận lợi hơn. Phần cứng bao gồm một board mạch nguồn mở được thiết kế trên nền tảng vi xử lý AVR Atmel 8bit, hoặc ARM Atmel 32-bit. Những Model hiện tại được trang bị gồm 1 cổng giao tiếp USB, 6 chân đầu vào analog, 14 chân I/O kỹ thuật số tương thích với nhiều board mở rộng khác nhau.

Được giới thiệu vào năm 2005, Những nhà thiết kế của Arduino cố gắng mang đến một phương thức dễ dàng, không tốn kém cho những người yêu thích, sinh viên và giới chuyên nghiệp để tạo ra những thiết bị có khả năng tương tác với môi trường thông qua các cảm biến và các cơ cấu chấp hành. Với những ứng dụng có thể dễ dàng kết nối và lập trình như:cảm biến nhiệt độ, robot,.. Đi cùng với nó là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chạy trên các máy tính cá nhân thông thường và cho phép người dùng viết các chương trình cho Arduino bằng ngôn ngữ C hoặc C++.

Sau đây là ebook hướng dẫn bạn từ việc cài đặt chương trình IDE arduino đến việc lập trình những project hoàn chỉnh, sau đây là nội dung cụ thể:

Chapter 1: Getting started

Chapter 2: Exploring the Arduino Board and the IDE

Chapter 3: First steps

Chapter 4: Building blocks

Chapter 5: Working with functions

Chapter 6: Numbers, variables, and arithmetic

Chapter 7: Liquit Crystal Display (LCD)

Chapter 8: Expanding your arduino

Chapter 9: Numeric keypads

Chapter 10: Accepting user input with touchscreens

Chapter 11: Meet the arduino family

Chapter 12: Motors and movement

Chapter 13: Using GPS with your arduino

Chapter 14: Wireless data

Chapter 15: Infrared remote control

Chapter 16: Reading RFID tags

Chapter 17: Data buses

Chapter 18: Real-time clocks

Chapter 19: The internet

Chapter 20: Cellular Communications