Khung chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng năm 2020

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.

Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và các Chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Trong quá trình hoàn thiện, các chương trình môn học đã được thực nghiệm những điểm mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục.

Sau đây là đồ họa thể hiện khung chương trình giáo dục phổ thông cụ thể. Giaoan.link xin dẫn nguồn từ http:vietnamnet.vn/

Khung chương trình giáo dục phổ thông mới – Ảnh: vietnamnet.vn/

(mở trong tab mới)”>Link bài viết gốc–>