Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module th 38

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH 38

“NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC”

Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một trong những phương tiện quan trọng thực hiện mục tiêu giáo dục bậc tiểu học.  vì thế, việc xây dựng, Lựa và Hòa phù hợp và gắn kết với chương trình môn học, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi là cần thiết và quan trọng, là một trong những điều kiện đảm bảo sự thành công và hiệu quả của hoạt động ngoài giờ lên lớp.

nội dung và hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở bậc tiểu học rất đa dạng và phong phú, thay đổi theo lứa tuổi, theo vu địa lí, theo dòng chảy của lịch sử và thời gian, vừa có tính toàn cầu, có tính xã hội, văn hóa và lịch sử… người giáo viên thông qua lựa chọn nội dung giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp sẽ giúp học sinh biết quan tâm hơn đến những vấn đề thời sự, cập nhật, mang hơi thở của cuộc sống hiện đại ( vấn đề biến đổi khí hậu, hiện tượng nóng lên toàn cầu…) cũng như biết trân trọng những giá trị truyền thống (1000 năm Thăng Long Hà Nội; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Tết Nguyên Đán…), tạo cơ hội để học sinh trở thành một phần của đất nước, như một công dân của một quốc gia và như một thành viên của trái đất.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp có thể tổ chức như một cuộc thi văn nghệ hay thể thao,  một chiến dịch tuyên truyền, cuộc tham quan dã ngoại, một câu lạc bộ năng khiếu múa hay võ…  các hình thức tổ chức đa dạng cũng giúp học sinh trong quá trình tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp có các kỹ năng mềm, các kỹ năng sống cần thiết cho bản thân, biết cách tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Module này  sẽ giúp học viên biết cách xây dựng một nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp, biết cách lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở bậc tiểu học. Module  gợi ý một số nội dung và hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở bậc tiểu học để học viên tham khảo:

Module  gồm các hoạt động sau:

1-  Tìm hiểu nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

2-  Tìm hiểu hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu học.

3-  Hoạt động tổng kết

Mời bạn xem tiếp dưới đây:

Xem module th 38
Tải module