Quy trình dạy tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục

Loại 1: Tiết lập mẫu

Việc 1: Chiếm lĩnh ngữ âm

       1.1: Giới thiệu vật liệu mẫu

       1.2: Phân tích ngữ âm

       1.3: Vẽ mô hình

Việc 2: Viết

      2.1: Giới thiệu cách ghi âm bằng chữ in th­ường

      2.2: Giới thiệu cách ghi âm bằng chữ viết thư­ờng

      2.3: Viết tiếng có âm (vần) vừa học

      2.4: Viết vở  Em tập viết

Việc 3: Đọc

3.1: Đọc trên bảng

3.2: Đọc trong sách

Việc 4: Viết chính tả

    4.1: Viết bảng con/Viết nháp

         4.2 : Viết vào vở chính tả

Mời bạn xem online hoặc tải về bản đầy đủ nhé…

Xem online