Giáo án vật vật lí 12 chương trình nâng cao

Giaoan.link chia sẻ cùng quý thầy cô tập giáo án vật lí 12 chương trình nâng cao (chuẩn kiến thức kĩ năng). Mời thầy cô tham khảo.


Xem giáo án online
I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: [Thông hiệu] – Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà. – Nêu được li độ, biên độ, pha, pha ban đầu là gì. 2. Kĩ năng và các năng lực Năng lực:P2,K1;K3. 3. Thái độ: BiÕt v©n dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ cuéc s«ng II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Hình vẽ miêu tả sự dao động hình chiếu P của điểm M trên đường kính P1P2 2. Học sinh: + Ôn lại chuyển động tròn đều: Chu kỳ, tần số, mối liên quan tốc độ góc với T, f, v. + Ôn lại đạo hàm, cách tính đạo hàm của các hàm số lượng giác. + Ý nghĩa vật lý của đạo hàm. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Hoạt động 1. ( 10 phút) Ổn định, yêu cầu môn học, vào bài TRỢ GIÚP CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS – Ổn định, kiểm tra sĩ số – Yêu cầu môn học – Kiểm tra: Không – Vào bài: trong đời sống ta nhạn thấy có vô số những chuyển động. Có những chuyển động phúc tạp, co những chuyển động tuân theo một nguyên tắt. Vậy làm thế nào để mô tả những chuyển động đó? Nội dung chương sẽ cho ta một kiến thúc co bản để khảo sát những chuyển động đó. – Báo học sinh vắng – Ghi nhận, chuẩn bị cho các tiết sau.