Định dạng có điều kiện trong excel

Khi bạn soạn thảo một tài liệu word hoặc thực hiện một bản tính trên excel, việc định dạng (formating) là rất thông dụng, không thể thiếu.

Đối với chương trình MS Excel còn cung cấp cho chúng ta một tính năng định dạng có điều kiện (Conditional formating) rất hữu ích. Sao đây, giaoan.link sẽ cùng các bạn thực hiện nhé.

Ví dụ: Chúng ta có 1 bản tính với định dạng có điều kiện như sau:

  • Nếu giá trị cell lớn hơn 20 (> 20) thì tô nền màu xanh
  • Nếu giá trị cell nằm giữa 20,10 (<20,>10) thì tô nền màu đỏ.
  • Nếu giá trị cell nhỏ hơn 10 (<10) thì tô màu xám.

Chúng ta thực hiện nhé.

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu để áp dụng định dạng có điều kiện.

Chọn vùng dữ liệu áp dụng

Bước 2: Trong thẻ Home, chọn “Conditional Formating”, chọn “Manage Rules…”

Home->Conditional formating->Manage Rules..

Bước 3: Hộp quản lí các điều kiện định dạng được mở ra, ở đây bạn chọn “New Rule…” để thực hiện định nghĩa các điều kiện (như điều kiện trong ví dụ trên).

Hộp quản lí các điều kiện

Bước 4: Khi bạn chọn “New Rule…” một hộp thoại các định nghĩa điều kiện (rules) xuất hiện. Ở đây có rất nhiều loại định dạng khác nhau, bạn chọn để phù hợp nhất đối với yêu cầu của bản tính nhé.

Chọn các loại điều kiện

Khi bạn chọn “New rule…” một hộp thoại xây dựng điều kiện xuất hiện, bạn thực hiện các rule tương ứng và OK.

Xây dựng các rules theo yêu cầu
Xây dựng xong các điều kiện như yêu cầu
Kết quả cuối cùng