Khắc phục lỗi nhảy chữ trong word 2010-2016

Khi bạn soạn văn bản trên MS Word đôi lúc sẽ gặp lỗi các chữ nhảy rời rạc mất tự nhiên, rất khó chịu. Ví dụ: “Th ủ thu ật MS Wor d”.

Nếu bạn đang gặp phải lỗi nhảy chữ kiểu này thì thực hiện như sau để khắc phục lỗi nhảy chữ trong word:

  • Vào “File/Options
  • Vào “Advanced“, tại mục “Cut,copy and paste“, vào “Settings…
  • Bạn bỏ dấu check mục “Adjust sentence and word spacing automatically

Chúc các bạn thành công!