Cà Mau-Ứng dụng phần mềm ứng dụng Nông Nghiệp

Theo đó, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Thông tin truyền thông Cà Mau phối hợp với trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp chuyên phục vụ quản lí điều hành, phát triển nông nghiệp với tên “Nông nghiệp Cà Mau”

Phần mềm được đưa vào sử dụng cuối tháng 12/2018. Các bạn có thể tải về cài đặt trên App store của Google và IOS. Phần mền cung cấp thông cấp thông tin về nông nghiệp của tỉnh Cà Mau và cả nước. Giá cả thị trường được cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng tham khảo.

giaoan.link