Giáo án hình học lớp 12 cả năm theo phương pháp mới

Mời các bạn tham khảo Giáo án hình học lớp 12 cả năm theo phương pháp mới. Giáo án gồm 3 chương (3 cột).


Xem giáo án online CHƯƠNG I

Chương I. KHỐI ĐA DIỆN Ngày soạn:25/8/….. Ngày dạy:29/8/….. Tiết: 01 Bài 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức  Biết khái niệm khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện.  Biết phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện. 2. Kĩ năng  Vẽ thành thạo các khối đa diện đơn giản.  Biết cách phân chia và lắp ghép các khối đa diện đơn giản. 3. Thái độ  Liên hệ được với nhiều vấn đề trong thực tế với khối đa diện.  Phát huy tính độc lập, sáng tạo trong học tập. 4. Nội dung trọng tâm của bài: Khối đa diện 5. Định hướng phát triển năng lực:  Năng lực chung: Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.  Năng lực chuyên biệt: Năng lực tính toán, năng lực vẽ hình. II. CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên Thiết bị dạy học: Thước kẻ, Copa, các thiết bị cần thiết cho tiết này,… Học liệu: Sách giáo khoa, tài liệu liên quan. 2. Chuẩn bị của học sinh Chuẩn bị các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên như chuẩn bị tài liệu, bảng phụ. 3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá Nội dung Mức độ nhận thức Nhận biết MĐ1 Thông hiểu MĐ2 Vận dụng MĐ3 Vận dụng cao MĐ4 Khái niệm khối đa diện. Nhận biết được khối chóp, khối lăng trụ. Hiểu được điều kiện của một hình đa diện. Nhận biết được khối nào là khối đa diện. Tính được mối liên hệ cạnh-mặt-đỉnh. Hai hình bằng nhau. Biết được một số phép dời hình trong không gian. Định nghĩa hai hình bằng nhau và cách chứng minh hai hình bằng nhau. Chứng minh hai hình bằng nhau. Phân chia và lắp ghép khối đa diện. Phân chia khối chóp tứ giác thành hai khối tứ diện. Biết phân chia khối chóp, khối lăng trụ thành các khối tứ diện. Biết phân chia khối hộp thành các khối tứ diện. Hai hình bằng nhau. Nêu một số phép dời hình đã biết? Để chứng minh hai hình bằng nhau ta cần làm gì? Ví dụ 1. Khái niệm khối đa diện. Nhận biết được khối chóp, khối lăng trụ. Hiểu được điều kiện của một hình đa diện. Nhận biết được khối nào là khối đa diện. Tính được mối liên hệ cạnh-mặt-đỉnh. Hai hình bằng nhau. Biết được một số phép dời hình trong không gian. Định nghĩa hai hình bằng nhau và cách chứng minh hai hình bằng nhau. Chứng minh hai hình bằng nhau. Phân chia và lắp ghép khối đa diện. Phân chia khối chóp tứ giác thành hai khối tứ diện. Biết phân chia khối chóp, khối lăng trụ thành các khối tứ diện. Biết phân chia khối hộp thành các khối tứ diện. Hai hình bằng nhau. Nêu một số phép dời hình đã biết? Để chứng minh hai hình bằng nhau ta cần làm gì? Ví dụ 1.