Giáo án tự chọn toán lớp 11 cả năm

Mời các bạn tham khảo Giáo án tự chọn toán lớp 11 cả năm. Bạn có thể xem online hoặc tải bản word link bên dưới.


Xem giáo án online

1 HÀM SỐ LƯỢ NG GIÁC (2 tiết – 1,2 ) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1.Về kiến thức: Học sinh nắm rõ hơn các kiến thức đã được học trong phần bài học. 2.Về kỹ năng: Học sinh thành thạo hơn trong việc giải bài tập. 3.Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tư duy linh hoạt thông qua việc giải toán. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Chuẩn bị một số bài tập về hàm số lượng giác. Học sinh: Học kỹ lí thuyết, xem lại các ví dụ và bài tập đã giải. III. PHƯƠNG PHÁP: Về cơ bản sử dụng phương pháp dạy học gợi mở vấn đề. Tuần 2- Tiết 1 IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh, chia lớp thành 6 nhóm. 2/ Kiểm tra bài cũ: Đan xen với các hoạt động nhóm. 3/ Bài mới: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Hoạt động1: Tìm tập xác định của hàm số. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hỏi: Tập xác định của hàm số y=f(x) là gì? Các biểu thức tanf(x), cotf(x), , có nghĩa khi nào? Gv yêu cầu Hs áp dụng tìm tập xác định của các hàm số Hs trả lời: -Là tập hợp tất cả các số thực x sao cho hàm số có nghĩa – tanf(x) có nghĩa khi – cotf(x) có nghĩa khi – có nghĩa khi – có nghĩa khi Hs xung phong lên bảng giải bài. Bài 1: Tìm tập xác định của hàm số: Hoạt động2: Tìm GTLN và GTNN của các hàm số. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Gv: Để làm những bài toán về tìm GTLN và GTNN của các hàm số có liên quan đến sinx, cosx ta thường áp dụng hệ quả: và Gv: Với câu 5 và câu 6 ta phải dùng công thức lượng giác nào để biến đổi đưa về một hàm số lượng giác. -Hs lắng nghe và ghi nhớ Trả lời: Bài 2Tìm GTLN và GTNN của các hàm số: