Tăng lương cơ sở cán bộ, công chức tăng từ 1 tháng 7 năm 2019

Theo nghị định 38/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 1/7/2019, lương cơ sở tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng/tháng

Từ mức lương cơ sở này, Bộ Nội vụ ra thông tư hướng dẫn cách tính lương theo công thức:

Lương công chức từ ngày 1/7 = lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x hệ số hiện hưởng

Mức lương của cán bộ, công chức được chia theo ngạch bậc gồm: A3, A2, A1, A0, B và C tương ứng với mức lương cụ thể như bảng sau:

Bang luong can bo tang tu 1/7

Ảnh: vietnamnet.vn