Giáo án hình học lớp 9 theo phương pháp mới

Giaoan.link chia sẻ giáo án hình học lớp 9 theo phương pháp mới – Học kì 1. Mời các bạn tham khảo, tải file word ở link bên dưới (khi không thể xem online) để tùy chỉnh.


Xem giáo án online


Tuần 1 – Tiết 1 CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG Bài 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Biết được thế nào là hệ thức lượng trong tam giác vuông. – Hiểu các cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (định lý 1 và 2) 2. Kỹ năng: Vận dụng được các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số bài toán thực tế. 3. Thái độ: – HS có thói quen làm việc khoa học thông qua biến đổi các tỉ số đồng dạng – Rèn cho hs tính cách cẩn thận. 4. Năng lực, phẩm chất : 4.1. Năng lực – Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, chủ động sáng tạo – Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực vận dụng 4.2. Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập. II. CHUẨN BỊ: 1. GV: Bảng phụ, thước thẳng. 2. HS: Ôn các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác vuông. Định lý Pitago, hình chiếu của đoạn thẳng, điểm lên một đường thẳng. – Thước thẳng, êke. III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: 1. Khởi động: – Nêu các TH đồng dạng của hai tam giác vuông. – Phát biểu định lí Pitago? – Tìm các cặp tam giác đồng dạng 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới Hoạt động của GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: (10′) Các quy uớc và ký hiệu chung * Phương pháp: Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não 1. Các quy uớc và ký hiệu chung GV: vẽ hình 1/sgk và giới thiệu các quy uớc và ký hiệu chung. Hs: Theo dõi, ghi bài 1. Các quy uớc và ký hiệu chung: ABC, Â = 1v – BC = a: cạnh huyền – AC = b, AB = c: các cạnh góc vuông – AH = h: đường cao ứng với cạnh huyền – CH = b’, BH = c’: các hình chiếu của AC và AB trên cạnh huyền BC Hoạt động 2: (17′)Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó lên cạnh huyền: * Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập và thực hành, hoạt động nhóm, nêu và giải quyết vấn đề * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não