Mẫu kế hoạch họp phụ huynh đầu năm

Năm học mới sắp đến, Họp phụ huynh là vấn đề cần thiết để thầy cô và phụ huynh cùng thông tin để nắm bắt được kế hoạch hoạt động học tập của các em và những thông tin khác. Sau đây là Mẫu kế hoạch họp phụ huynh đầu năm giaoan.link sưu tầm và chia sẻ cùng thầy cô. Mời các thầy cô tham khảo. Bạn có thể xem online hoặc tải file word đính kèm bên dưới.


XEM MẪU ONLINE


KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM Năm học: ……………. – Thời gian: – Thành phần: – Địa điểm: – Nội dung: A. Phần một: Họp chung toàn trường – Hiệu trưởng báo cáo thông qua kế quả nhà trường đạt được trong năm học qua và kế hoạch năm học mới. – Hiệu phó hướng dẫn công tác BHYT. – Hội trưởng hội phụ huynh báo cáo thu chi năm trước và kế hoạch năm học này. – Thảo luận toàn trường. B. Phần hai: Họp theo lớp 1. Ổn định – điểm diện: 2. Tuyên bố lý do: Hôm nay, ngày ……….. được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu trường tiểu học …………. Lớp ……… tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học …………. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của lớp. 3. Bầu thư ký: 4. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học ……….. a. Thuận lợi: – Học sinh ngoan, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện. – Trình độ học sinh khá đồng đều. – Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ. – Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. – Nhiều em chm ngoan, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.