Hướng dẫn ghi, đánh giá tiết học trong sổ đầu bài giáo viên chủ nhiệm THCS

Giaoan.link chia sẻ đến thầy cô tài liệu hướng dẫn cách ghi, đánh giá tiết học trong sổ đầu bài của giáo viên chủ nhiệm THCS. Mời bạn xem online và tải file đính kèm bên dưới.


XEM ONLINE


HƯỚNG DẪN Cách ghi, đánh giá tiết học trong Sổ đầu bài I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU – Sổ ghi đầu bài là cơ sở pháp lý giúp hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục kiểm soát việc thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục và những công việc cụ thể của giáo viên bộ môn trên lớp, đồng thời nắm được tình hình của lớp trong từng thời gian nhất định. – Sổ ghi đầu bài được giao cho các lớp vào đầu giờ mỗi buổi học và nộp lại nơi lưu giữ khi kết thúc buổi học. – Giáo viên chủ nhiệm ghi (hoặc hướng dẫn học sinh ghi) các nội dung, thông tin vào sổ đầu bài theo quy định, đảm bảo thông tin chính xác. Những nhận xét, đánh giá của giáo viên bộ môn về tiết học phải đúng, công bằng, khách quan và có tác dụng giáo dục. – Các buổi, các tiết nghỉ theo kế hoạch nhà trường hoặc của riêng giáo viên phải do giáo viên chủ nhiệm ghi, ký tên (không chấm điểm). Các tiết dạy bù, dạy thay…vẫn phải ghi đầy đủ các thông tin liên quan. II. PHÂN CÔNG GHI VÀ QUẢN LÝ SỔ 1. Học sinh (được phân công ghi sổ đầu bài) – Cột 1: (ngày, tháng); Cột 3: Môn học (VD: Toán, TC. Toán, Vật lý, Địa lí…) lần lượt từ tiết thứ nhất đến tiết cuối cùng theo thời khóa biểu của nhà trường. 2. Giáo viên bộ môn – Cột 4: Tiết theo CT. – Cột 5: Tên HS nghỉ tiết (VD: MinhP, TrangK). – Cột thứ 6: Ghi đầy đủ tên bài dạy. Nếu bài học có từ 2 tiết trở lên thì tiết thứ 2 trở đi vẫn ghi tên bài và thêm: (tiếp theo). VD: Tập hợp (tiếp theo) – Cột thứ 7: Ghi nhận xét chính trong tiết học về các mặt: Ý thức ra vào lớp, sự chuyên cần; vệ sinh; ý thức đạo đức; ý thức học tập. – Cột thứ 8: Chấm điểm tiết học theo quy định. – Cột thứ 9: giáo viên bộ môn kí tên. Trường hợp dạy thay ghi rõ (dạy thay). – Phản ánh kịp thời các tồn tại, sai phạm của học sinh với GVCN. Trường hợp đã phản ảnh nhiều lần nhưng GVCN không có các biện pháp xử lý hoặc xử lý không hiệu quả thì báo cáo trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường.