Ẩn cột theo điều kiện trong excel

Giaoan.link sẽ thực hiện một bài hướng dẫn bạn ẩn cột theo điều kiện trong excel. Thông thường, bạn ẩn cột trong excel thì chọn cột đó, click chuột phải chọn Hide. Để hiện lại cột ta quét khối có chứa cột bị ẩn, click chuột phải và chọn Unhide. 

Nhưng để ẩn cột theo điều kiện trong excel thì không đơn giản như vậy. Bạn cần viết một đoạn code VB nhỏ để thực hiện điều đó. Bạn xem video bên dưới để thực hiện dễ dàng. Bạn thông cảm, trình bày bằng văn bản rất dài và không chính xác.

Xem video thực hiện: