Hiện file ẩn trên usb chỉ cần 1 dòng lệnh cmd

Hiện nay, virus làm ẩn các file trên usb lây lan rất rộng rãi, nhất là đối với các tiệm photo copy. Mỗi khi đi in tài liệu về mở usb lên sẽ không còn thấy một file nào. Kiểm tra dung lượng thì vẫn còn file, giờ chỉ còn thấy 1 shortcut ổ đĩa.

Chỉ cần 1 dòng lệnh trên cmd, bạn sẽ bật lại thuộc tính hiện các file trên usb.

Bước 1: mở cmd bằng cách vào ô search gõ cmd và chạy chương trình 

cmd

Bước 2: truy cập đến usb bằng dòng lệnh “I:”, trong đó I là ổ usb

Bước 3: gõ lệnh “attrib -h -s *.* /S /D

Như vậy các file trong usb sẽ hiện lại và chứa trong 1 thư mục.