Cộng trừ thời gian trong excel, trường hợp lớn hơn 24h

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần cộng hoặc trừ thời gian, excel hỗ trợ việc này rất tốt. Trong trường hợp kết quả của phép tính nhỏ hơn 24h thì rất đơn giản. Nhưng trong trường hợp kết quả lớn hơn 24h thì việc hiển thị sẽ khó hơn. Mời bạn đọc cùng giaoan.link thực hiện Cộng trừ thời gian trong excel, trường hợp lớn hơn 24h.

|| Học thêm các thủ thuật excel khác

Bạn xem video bên dưới để thực hiện nhanh nhất.