Sử dụng plugin List category post tạo danh sách bài viết theo chuyên mục wordpress

Làm sao tạo được danh sách bài đăng cập nhật theo chuyên mục trên wordpress là nội dung nhiều bạn hỏi mình. Hôm nay, giaoan.link chia sẻ với các bạn cách Sử dụng plugin List category post tạo danh sách bài viết theo chuyên mục wordpress. Nổi bật của plugin wordpress này là sử dụng short code để hiển thị danh sách bài đăng cập nhật mới ở mọi chỗ trên website của bạn.

Để sử dụng plugin List category post tạo danh sách bài viết  – How to use plugin List category post. Mời bạn xem video sau: