Sắp xếp thứ hạng tự động trong bảng điểm học sinh

Trong bài viết này Giaoan.link sẽ cùng các bạn thực hiện một bảng điểm học sinh trên excel. Trong bảng điểm này chúng ta sẽ tính điểm trung bình, sắp xếp thứ hạng tự động trong bảng điểm học sinh. Các bạn xem clip bên dưới để thực hiện. Bạn tải file excel ví dụ ở link bên dưới bài viết.