Sử dụng listbox trong excel nhập liệu hiệu quả

Listbox trong excel hỗ trợ cho chúng ta rất hiệu quả trong việc nhập liệu và liên kết dữ liệu rất hiệu quả. Các bạn xem qua bài viết này các bạn sẽ biết cách đặt tên vùng dữ liệu trong excel. Bạn biết cách sử dụng listbox trong excel để liên kết hiển thị kết quả. Việc các bạn cần làm là theo dõi video bên dưới để xem nhanh cách làm. Các bạn có thể tải file ví dụ trong video ở link bên dưới.

|| Xem nhiều bài học excel ứng dụng