Quốc ca, Quốc tế ca làm âm thanh cho Đại hội chi bộ

Giaoan.link chia sẻ cùng bạn file powerpoint setup để làm âm thanh Đại hội Chi bộ một cách nhanh, tiện lợi. Trong file bao gồm có 3 loại file âm thanh: Quốc ca 1 lời, 2 lời và Quốc tế ca. Bạn chiếu slide powerpoint và play audio là được. Bạn xem bản online (không play được audio) và tải file nén bên dưới.


SLIDE ÂM THANH ĐẠI HỘI