Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/10/2020. Mời các bạn xem nội dung online và tải file ở link bên dưới. 


XEM Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ONLINE