Chế độ của chồng khi vợ sinh con 2020

Mời các bạn xem một số thông tin Chế độ của chồng khi vợ sinh con 2020. Vậy, Chế độ thai sản dành cho nam giới khi vợ sinh con gồm những gì, mời bạn đọc tiếp nhé!

Cụ thể; Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật BHXH 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chế độ thai sản đối với lao động nam được thực hiện như sau:

|| Mẫu đơn xin nghỉ thai sản đối với giáo viên

1. Quy định nghỉ hưởng chế độ thai sản với lao động nam

*Thời gian nghỉ:

– Đối với lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con thì trong vòng 30 ngày đầu kể từ ngày sinh được nghỉ:

 • 5 ngày làm việc nếu vợ sinh thường;
 • 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 • 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;
 • 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

– Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì: Cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

– Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

– Trường hợp mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

** Cách tính mức hưởng chế độ thai sản dành cho nam giới

Mức hưởng = 100% × (mức bình quân tiền lương: 24) × Số ngày được nghỉ

Trong đó:

 • Trường hợp đã đóng BHXH từ 6 tháng trở lên tính tới thời điểm sinh con thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ.
 • Trường hợp đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức bình quân tiền lương bằng mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.
 • Lưu ý:

  Những trường hợp nghỉ đủ tháng thì mức hưởng 1 tháng được tính như sau: Mức hưởng 1 tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc 100% mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH đối với trường hợp đóng chưa đủ 6 tháng BHXH nhưng vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ.

  2. Quy định trợ cấp 1 lần khi sinh con với lao động nam

  *Mức trợ cấp:

  Số tiền trợ cấp từ ngày 1-7-2019 được hưởng sẽ là 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở) cho mỗi con. Số tiền này sẽ thay đổi khi Nhà nước điều chỉnh lương cơ sở vào năm 2020.

  Hiện tại thời điểm Tháng 11/2020, lương cơ sở chưa có gì thay đổi, và dự kiến đến đầu năm 2021 mức hưởng này cũng vẫn như vậy. 

  Nếu có thay đổi, Hoa Tiêu sẽ cập nhật sớm. 

  **Đối tượng hưởng:

  • Lao động nam đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con có vợ không tham gia BHXH bắt buộc.
  • Lao động nam là chồng của người vợ nhờ mang thai hộ, đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con trong trường hợp cả vợ và người mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện.

3. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản với lao động nam

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ gồm:

 • Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản (mẫu C70a-HD) do đơn vị sử dụng lao động lập.
 • Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh.
 • Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ nếu con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế (Giấy ra viện) trong trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật.

theo hoatieu.vn