Mẫu báo cáo thành tích và mẫu báo cáo sáng kiến năm 2020

Giaoan.link chia sẻ đến bạn đọc Mẫu báo cáo sáng kiến cá nhân đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Mẫu báo cáo kiến hoặc đề tài, đề án, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp…năm 2020. Các bạn có thể xem mẫu online và tải file word ở link bên dưới.


XEM MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH 2020 ONLINE


XEM MẪU BÁO CÁO SÁNG KIẾN ONLINE