Hướng dẫn trình ký duyệt giáo án online trên Voffice

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn tài liệu Hướng dẫn trình ký duyệt giáo án online trên Voffice. Tài liệu gồm hướng dẫn cho giáo viên tải giáo án ký duyệt và dành cho lãnh đạo ký duyệt.

Truy cập tại https://qlvb.vpdt.com.vn/ để đăng nhập.


XEM GIÁO ÁN ONLINE