Danh mục SGK lớp 2 SGK lớp 6 Bộ GDĐT phê duyệt

Ngày 9/2/201 Bộ Giáo Dụ Và Đào Tạo ra Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT Về việc Phê duyệt sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT  Về việc Phê duyệt sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Mời các bạn xem nội dung cụ thể nội dung online và tải file pdf ở link kèm theo.


XEM DANH MỤC SGK LỚP 2 ONLINE


XEM DANH MỤC SGK LỚP 6 PHÊ DUYỆT ONLINE