Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT – Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Quý thầy cô có thể xem Thông tư online và tải file pdf ở link cuối bài viết.


XEM THÔNG TƯ 02/2021/TT-BGDĐT ONLINE