Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT Lựa chọn SGK trong cơ sở THPT

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT về “Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông”. Các bạn có thể xem nội dung online và tải file pdf ở link cuối bài viết.


XEM THÔNG TƯ 25 ONLINE