Quyết định số 1017/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau Phê duyệt danh mục SGK năm 2021-2022

Ngày 28/05/2021 UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau”

Mời các bạn xem danh mục sách gồm: Tên sách, nhóm tác giả/tác giả, tên bộ sách, nhà xuất bản. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ sử dụng bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, chỉ có môn Tin học 6 là bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

XEM QUYẾT ĐỊNH CHỌN DANH MỤC SGK TẠI CÀ MAU ONLINE