Công văn 2681 UBND Tỉnh Cà Mau Về Hạn chế tập trung đông người

Ngày 31 tháng 5 năm 2021. UBND Tỉnh Cà Mau ra Công văn số 2681 về “Tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19”. Theo đó, kể từ 0h00 ngày 01/06/2021 đến 0h00 ngày 07/6/2021 hoặc khi có thông báo mới sẽ cấm một số dịch vụ, cấm tụ tập đông người tại quán ăn, cà phê, nhậu…

XEM CÔNG VĂN 2681 UBND TỈNH CÀ MAU ONLINE


Các hành vi không tuân thủ đã bị xử phạt: