Bản cập nhật bảo mật cho Google Drive ảnh hưởng như thế nào

Hiện tại, Google đã bắt đầu áp dụng Bản cập nhật bảo mật cho Google Drive. Việc bản cập nhật bảo mật này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các bạn đang sử dụng để chia sẻ tệp.

||Xem thêm: Tạo form google sheet để thu thập thông tin

Ảnh hưởng:  Đối với những đường link chia sẻ trước lúc bản cập nhật được áp dụng thì những người đã từng xem đường link này vẫn có thể xem, tải bình thường. Đối với người mới có thể cần yêu cầu quyền truy cập.

Nhận biết Drive của mình có được áp dụng bản bảo mật chưa: Khi bạn truy cập vào Drive và thấy thông báo như sau thì bản cập nhật đã được áp dụng hoặc bạn nhận được mail từ “Google Drive Team“.

Có thể không áp dụng bản cập nhật này cho Google drive của mình không?

  • Câu trả lời là , nhưng bạn hãy cân nhắc và chỉ nên bỏ cập nhật bảo mật đối với những tệp chia sẻ công khai trên mạng cho nhiều người.
  • Đối với những tệp không cần cập nhật bản bảo mật, bạn chọn xóa bản cập nhật như sau

Làm sao để xem những tệp bị ảnh hưởng bản cập nhật bảo mật này?

Kể từ ngày 26/7/2021, bạn có thể xem các tệp bị ảnh hưởng trong Drive của tôi.

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com/drive/my-drive.
  2. Ở trên cùng, hãy tìm dòng thông báo về bản cập nhật bảo mật rồi nhấp vào Xem tệp.
  3. Nếu bạn có nhiều Bộ nhớ có tệp bị ảnh hưởng, hãy nhấp vào một trong các Bộ nhớ của bạn, chẳng hạn như Drive của tôi, để xem tất cả tệp bị ảnh hưởng trong Bộ nhớ đó.

Lưu ý quan trọng: Bạn chỉ có thể xem những tệp bị ảnh hưởng trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được email thông báo về bản cập nhật bảo mật từ Drive. Sau 30 ngày, bạn có thể dùng tính năng tìm kiếm nâng cao để tìm thấy những tệp bị ảnh hưởng.