Hướng dẫn đăng ký sách mềm tại sachmem.vn

Sách mềm tại địa chỉ sachmem.vn bám sát theo nội dung sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo Dục phát hành. Giáo viên sử dụng sách mềm để dạy học trực tuyến, phụ huynh và học sinh sử dụng sách mềm để ôn tập và rèn kỹ năng, nhất là đối với môn Tiếng anh rất bổ ích, tương tác cao, nghe giọng đọc bản sứ rất chuẩn. Việc đăng ký và thêm sách mềm cũng không khó khăn, mời bạn xem video ngắn bên dưới – Hướng dẫn đăng ký sách mềm tại sachmem.vn