Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật lớp 2 chủ đề 4 Bài 3 sách Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật lớp 2 chủ đề 4 Bài 3 sách Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể xem trước nội dung online mĩ thuật lớp 2 chủ đề 4: Khu rừng nhiệt đới, bài 3: tắc kè hoa. Tuy nhiên xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn. Bạn nên tải file bài giảng pptx ở link cuối bài viết để xem và chỉnh sửa.

Mời bạn xem thêm các bài giảng lớp 2:


XEM BÀI GIẢNG ONLINE