Thực hành Tin học lớp 5 Chủ đề 4 Thế giới Logo Bài 1

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn học sinh và phụ huynh bài Thực hành Tin học lớp 5 Chủ đề 4 Thế giới Logo Bài 1: Những điều em đã biết.

Trong bài này sẽ cùng luyện tập lại câu lệnh Repeat trên Logo rùa, trong đó có câu lệnh Wait và các câu lệnh quen thuộc khác.

Cấu trúc câu lệnh repeat:  REPEAT SỐ_LẦN_LẶP_LẠI [LỆNH_1 LỆNH_2….]

Ví dụ: REPEAT 4[FD 80 RT 90]

Kiến thức máy tính:


Xem video hướng dẫn về bài này