Bước đầu tiên quan trọng khi soạn thảo trên Word

Có những thao tác rất đơn giản khi soạn thảo văn bản trên word nhưng rất cần thiết và quan trọng. Việc này sẽ giúp bạn định dạng chuẩn văn bản, không mất thời gian sau này khi phát hiện ra. Sau đây, giaoan.linnk chia sẻ video Bước đầu tiên quan trọng khi soạn thảo trên Word. Mời bạn tham khảo bên dưới.

Kỹ năng máy tính qua các bài chia sẻ khác:

Xem video hướng dẫn ngắn

https://youtu.be/RcL3D_SNzoY