Drashboard Excel gồm tạo và liên kết Table cuộn (Scroll bar) cùng biểu đồ Chart với sheet dữ liệu

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn cách tạo Drashboard Excel gồm tạo và liên kết Table cuộn (Scroll bar) cùng biểu đồ Chart với sheet dữ liệu. Đầu tiên bạn cần hiểu Drashboard excel là gì?

Drashboard excel:

Dashboard excel là một bảng tổng hợp các chỉ số quan trọng được biểu diễn bằng các biểu đồ, bảng và các thành phần khác trong excel. Dashboard excel giúp bạn theo dõi và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bạn có thể tạo dashboard excel bằng cách sử dụng các công cụ như pivot table, pivot chart, slicer và timeline…

Mô tả ví dụ

Trong ví dụ này, chúng ta có 2 sheet trên Workbook: Drashboar, Data:

  • Data: là sheet chứa bảng dữ liệu lớn, bao gồm nhiều cột và nhiều dòng.
  • Drashboard: là sheet chứa các bảng dữ liệu nhỏ, có thể cuộn (scroll bar) và biểu đồ liên kết thay đổi theo bảng cuộn.

Các bài học excel cơ bản ứng dụng nhanh khác:

Bạn xem clip hướng dẫn step-by-step để thực hiện nhé