Tin học lớp 5 MSW Logo rùa Vẽ hình trái tim và tô màu

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn bài viết Tin học lớp 5 MSW Logo rùa Vẽ hình trái tim và tô màu. Trong bài này, giaoan.link viết 2 thủ tục trong mswlogo để vẽ trái tim và tô màu cho trái tim.

Thủ tục vẽ hình trái tim bằng logo rùa với tên thủ tục “traitim”:

to traitim home setpensize [7 7] setpencolor 4 pd rt 45 repeat 180[fd 1 rt 1] fd 115 pu home pd lt 45 repeat 180[fd 1 lt 1] fd 115 ht end

Thủ tục vẽ trái tim và tô màu cho trái tim, tên thủ tục “tomautraitim”

to tomautraitim home setpensize [3 3] setpencolor 0 pd rt 45 repeat 180[fd 1 rt 1] fd 115 pu home pd lt 45 repeat 180[fd 1 lt 1] fd 115 pu home setfloodcolor 4 sety -10 fill end

Video thực hành msw logo rùa vẽ hình trái tim