Sử dụng Css bo tròn góc đối tượng trong html

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn cách sử dụng Css bo tròn góc đối tượng trong html. Các bạn có thể sử dụng thuộc tính class trong css để định dạng cho các đối tượng như: div, img…

Để bo tròn góc trong css ta sử dụng code sau:

<style type="text/css">
.bo_tron_goc{
border-top-left-radius:20px;
border-top-right-radius:20px;
border-buttom-left-radius:20px;
border-buttom-left-radius:20px;
}
</style>

Ngoài ra bạn có thể sử dụng mã rút gọn sau:

border-radius: value1 value2 value3 value4;

Đơn vị có thể sử dụng là: px hoặc em hoặc %.

Xem clip thực hành bo tròn góc đối tượng bằng css

 

https://youtu.be/3nggHdBvAkM