Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 1, bài 3

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 1

***

Bài 3: Màu và vẽ màu vào hình đơn giản

I/ Mục tiêu:
– Học sinh nhận biết được 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lam.
– Biết chọn màu, vẽ màu vào hình đơn giản, tô dược màu kín hình.
– Thích vẻ đẹp bức tranh khi tô.
II/ Đồ dung dạy học:
Giáo viên:
– Hai bưc tranh có 3 màu cơ bản.
– Ba đồ vật có màu trên.
Học sinh:
– Hai bài vẽ của anh chị khóa trước.
– Giấy vẽ, vở tập vẽ 1, bút chì, tẩy.

NỘI DUNG GIÁO ÁN MĨ THUẬT (file pdf)
[embeddoc url=”https://giaoan.link/doc/pdf/lop1/lop1-bai3.pdf” download=”none” viewer=”google”]

TẢI GIÁO ÁN ĐỊNH DẠNG WORD (.doc)Tải giáo án điện tử mĩ thuật
Font : .vnTime; Bảng mã gõ font này là: TCVN3(ABC). Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT (.ppt)Tải bài giảng powerpoint

Nguồn: giaoan.link