Lịch báo giảng tự động

Mẫu lịch báo giảng tự động được lập trình trên bảng tính excel, dễ dàng cập nhật, sửa mẫu.

Lịch báo giảng này được thiết kế và viết các hàm cập nhật dữ liệu tự động trên excel. Phạm vi sử dụng rộng, các giáo viên chủ nhiệm, bộ môn, các môn khác nhau điều có thể sử dụng. Tuy nhiên, mỗi giáo viên có thời khóa biểu khác nhau. Vì vậy, bản lịch báo giảng mẫu này không thể áp dụng ngay được.

Quý thầy tải bản mẫu về làm tài liệu nghiên cứu, điều chỉnh để áp dụng cho riêng mình. Sau đây, chúng tôi có một video minh họa cho quý thầy cô xem.