Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 3 bài 3

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 3

Bài  3 – Vẽ Quả

I. Mục tiêu

  • Học sinh nhận biết được màu sắc hình dáng, tỉ lệ một vài loại hoa, quả.
  • Biết cách vẽ quả theo yêu cầu
  • Vẽ được hình quả và vẽ màu theo ý thích.
  • Cảm nhận được vẻ đẹp của các loại quả.

II. Chuẩn bị
Giáo viên:

  • Một vài loại quả sẵn có ở địa phương.
  • Hình gợi ý cách vẽ.

Học sinh:

  • Mẫu quả, tranh ảnh về quả.
  • Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 3 BÀI 3
TẢI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

nguồn: giaoan.link