Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 3 bài 5

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 3

Bài  5 – Tập Nặn Tạo Dáng Tự Do

NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH QUẢ

I. Mục tiêu

  • Học sinh nhận biết được hình khối của một số quả.
  • Biết cách nặn quả.
  • Nặn được một vài quả gần giống với mẫu.
  • Học sinh thêm yêu mến cây cối.

II. Chuẩn bị
Giáo viên:

  • Bài nặn của học sinh về quả.
  • Hình gợi ý cách nặn quả.

Học sinh:

  • Sưu tầm tranh về quả.
  • Đất nặn, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy màu.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 3 BÀI 5
TẢI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

nguồn: giaoan.link